Spring naar content
graph

Privacy Policy

Bij Medic Academy vinden we een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierom kun je erop rekenen dat je gegevens bij Medic Academy veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult of een email stuurt. Ook als je de website van Medic Academy bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie (zie hiervoor ook het Cookiebeleid).

De opslag en verwerking zijn essentieel voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Alles binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. Verder gebruiken we de gegevens om de deelnemer zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden in het leer- / ontwikkelproces. Medic Academy zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Doeleinden en grondslagen

Meer specifiek vragen wij je om je persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan te bieden waaronder zoals onze coaching en trainingen.
  • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op je wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven en / of mailings).
  • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
  • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
  • om je berichten te kunnen sturen die aansluiten op je persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld.
  • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op onze site is met uiterste zorg samengesteld. Bij het samenstellen van zowel foto- als video- content is alleen gebruik gemaakt van content waarbij de rechthebbenden toestemming hebben verleend, of content waaraan geen rechten zijn verleend. Mocht je van mening zijn dat op een of andere manier er geen rekening is gehouden met jouw rechten maak dat dan gerust kenbaar en wij pakken dat direct op.

Veilig

Om je privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Medic Academy passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Medic Academy diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Medic Academy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Medic Academy niet iedereen toegang heeft tot al je gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Inzage in je gegevens

Wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. We verzoeken je specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wilt inzien of wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of je bezwaar maakt tegen de verwerking. In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn anonimiseren en verwijderen uit onze database. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij, om fiscale redenen en conform de wettelijke bewaartermijnen, genoodzaakt zijn te bewaren. Na afgifte bewaren we jouw gegevens zeven jaar in ons systeem. Daarna zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met ons via het contactformulier, info@medicacademy.nl of Medic Academy, Oranjesingel 2, 4811 CM, Breda. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via +31 888 – 22 55 00.

Group 1073

Interessante opleidingen

Ontwikkelen

Loop voorop en
ontwikkel je soft skills.

Samen bekijken wat het beste bij jou past. Een geaccrediteerde opleiding of praktische e-learning én persoonlijke coaching. Alles op jouw niveau. Wat ons uniek maakt? De combinatie van deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Loop voorop en ontwikkel jouw skills!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.